content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Pengepolitik

Prisstabilitet er pengepolitikkens bedste bidrag til økonomisk vækst

ECB's hovedmål er at holde priserne stabile. Med vores mål om at bevare euroens værdi arbejder vi til gavn for borgerne i euroområdet. I dette afsnit fortæller vi om vores politiske strategi, de værktøjer, vi bruger, og hvordan de påvirker dig i din hverdag.

Pengepolitisk erklæring

Vi træffer pengepolitiske beslutninger hver sjette uge. Her besluttes det, hvad der skal gøres for at holde inflationen under kontrol. Den visualiserede udgave af vores erklæring giver en kort og letforståelig forklaring.

Vores pengepolitiske erklæring – et hurtigt overblik

Gennemgang af den pengepolitiske strategi

Fra januar 2020 til juli 2021 gennemførte vi en gennemgang af vores pengepolitiske strategi for at sikre, at den passer til formålet, både nu og senere. Vi så på alle aspekter af strategien inden for rammerne af vores prisstabilitetsmandat.

Gennemgang af den pengepolitiske strategi

Pengepolitiske beslutninger

Vi træffer pengepolitiske beslutninger hver sjette uge. Her besluttes det, hvad der skal gøres for at holde inflationen på 2 pct. De seneste beslutninger kan findes her kl. 13.45 CET samme dag som Styrelsesrådet holder pengepolitisk møde.

Pengepolitiske beslutninger

Hvad er ECB?

ECB begyndte sin virksomhed 1. juni 1998. På samme tidspunkt begyndte vi forberedelserne til den fælles valuta, euroen. Vil du gerne vide mere om, hvad Den Europæiske Centralbank (ECB) laver, og hvordan det påvirker din hverdag?

Læs mere om ECB

Pengepolitiske værktøjer og tiltag

ECB's pengepolitik påvirker, hvor meget du skal betale for at låne, og hvor meget du får i rente på din opsparing, og sørger på denne måde for prisstabilitet. Læs mere om, hvordan vores værktøjer og tiltag fungerer.

Flere oplysninger om vores værktøjer

Pengepolitiske operationer

Ud over at fastsætte de officielle renter udfører vi markedsoperationer. Du kan se de seneste tal for disse operationer her.

Få mere at vide
Covid-19
Vores reaktion på pandemien
GENNEMSIGTIGHED

Få mere at vide om grundlaget for de pengepolitiske beslutninger

SAMMENDRAG AF DRØFTELSERNE PÅ DE PENGEPOLITISKE MØDER

ECB offentliggør sammendrag af drøftelserne på møderne i Styrelsesrådet, hvor beslutningerne træffes.

Sammendrag af drøftelserne på de pengepolitiske møder

ECONOMIC BULLETIN

Economic Bulletin giver et yderligere indblik i den økonomiske, finansielle og monetære udvikling, der danner grundlag for vores pengepolitiske beslutninger.

Læs mere
VIL DU VIDE MERE? SE VORES EXPLAINER
FÅ MERE AT VIDE
Hvad er pengepolitik?

Alle sider i dette afsnit