content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Měnová politika

Cenová stabilita je nejlepším příspěvkem měnové politiky k hospodářskému růstu

Naším hlavním cílem v ECB je udržovat stabilní ceny. Pro obyvatele eurozóny tak zachováváme hodnotu eura. V této sekci se můžete dozvědět více o naší měnověpolitické strategii, o nástrojích, které používáme, a o dopadu, jejž mají na váš každodenní život.

Měnové prohlášení

Každých šest týdnů přijímáme měnová rozhodnutí, ve kterých určujeme, co je třeba udělat pro udržení inflace pod kontrolou. Naše vizuální prohlášení to vysvětluje stručně a srozumitelně.

Naše měnové prohlášení v kostce

Přezkum strategie

Od ledna 2020 do července 2021 jsme prováděli přezkum strategie naší měnové politiky, abychom zajistili její soulad s daným účelem, a to jak dnes, tak i v budoucnosti. V rámci svého mandátu pro cenovou stabilitu jsme se zabývali všemi aspekty naší strategie.

Přezkum strategie měnové politiky

Měnová rozhodnutí

Každých šest týdnů přijímáme měnová rozhodnutí, stanovující, co je třeba učinit pro udržení inflace na úrovni 2 %. Nejnovější rozhodnutí naleznete zde ve 13.45 SEČ vždy v den měnového zasedání Rady guvernérů.

Měnová rozhodnutí

Co je to ECB?

ECB „se narodila“ 1. června 1998. Tehdy jsme začali připravovat jednotnou měnu euro. Chcete se dozvědět více o tom, co Evropská centrální banka dělá a jak to souvisí s vámi a vaším každodenním životem?

Přečtěte si více o ECB

Nástroje a měnověpolitická opatření

Naše měnová politika ovlivňuje, kolik musíte zaplatit za půjčku a jaký úrok dostanete ze svých vkladů, a jejím cílem je zajišťovat cenovou stabilitu. Podívejte se, jak naše nástroje a opatření fungují.

Více informací o našich nástrojích

Operace měnové politiky

Kromě stanovování základních úrokových sazeb provádíme operace na volném trhu. Podívejte se na nejnovější informace o těchto operacích.

Více informací
COVID-19
Naše reakce na pandemii
TRANSPARENTNOST

Zjistěte více o důvodech, které stojí za našimi měnovými rozhodnutími

ZÁZNAMY Z MĚNOVĚPOLITICKÝCH ZASEDÁNÍ

Zveřejňujeme záznamy ze zasedání Rady guvernérů, na nichž jsou tato rozhodnutí přijímána. Tyto dokumenty obsahují shrnutí diskusí.

Záznamy z měnověpolitických zasedání

EKONOMICKÝ BULLETIN

Ekonomický bulletin poskytuje podrobné informace o hospodářském, finančním a měnovém vývoji, který tvoří základ pro naše měnová rozhodnutí.

Přečtěte si více
NEJSTE ODBORNÍK? PODÍVEJTE SE NA STRÁNKY „ECB VYSVĚTLUJE“
VÍCE INFORMACÍ
Co je to měnová politika?

Všechny stránky v této části