content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Rahapoliitika

Hinnastabiilsuse säilitamine on parim viis, kuidas rahapoliitika saab edendada majanduskasvu

EKP esmane eesmärk on hoida hinnad stabiilsena. Töötame euroala elanike heaks, et säilitada euro väärtus. Selles rubriigis tutvustame EKP rahapoliitika strateegiat ja anname ülevaate kasutatavatest vahenditest ning nende mõjust inimeste igapäevaelule.

Rahapoliitikaotsuste kommentaar

EKP võtab iga kuue nädala järel vastu rahapoliitilised otsused, st määrab viisi, kuidas hoida inflatsioon kontrolli all. Otsuste visuaalses ülevaates selgitatakse seda lühidalt ja arusaadavalt.

Meie rahapoliitikaotsuste ülevaade

Rahapoliitika strateegia läbivaatamine

EKP vaatas ajavahemikus 2020. aasta jaanuarist kuni 2021. aasta juulini oma rahapoliitika strateegia läbi, et tagada selle eesmärgikohasus nii praegu kui ka tulevikus. Käsitlesime EKP hinnastabiilsuse tagamise volituste raames strateegia kõiki aspekte.

Rahapoliitika strateegia läbivaatamine

Rahapoliitilised otsused

Iga kuue nädala järel võtame vastu rahapoliitilised otsused meetmete kohta, mida on vaja, et hoida inflatsioonimäär 2% tasemel. Värskeimad otsused avaldatakse siin EKP nõukogu rahapoliitikaistungi toimumise päeval kell 13.45 Kesk-Euroopa aja järgi.

Rahapoliitilised otsused

Mis on EKP?

EKP alustas tegevust 1. juunil 1998. Juba siis algasid ettevalmistused ühisraha euro kasutuselevõtuks. Millega tegeleb EKP ja kuidas mõjutab see inimeste igapäevaelu?

EKP tegevusest lähemalt

Rahapoliitilised vahendid ja meetmed

EKP rahapoliitika mõjutab seda, kui palju tuleb laenuvõtmise eest maksta ning kui palju makstakse intressi hoiustelt, et tagada hinnastabiilsus. Loe lähemalt rahapoliitiliste vahendite ja meetmete kohta.

Rahapoliitilised vahendid

Rahapoliitilised operatsioonid

Lisaks baasintressimäärade kehtestamisele teeb EKP avaturuoperatsioone. Vaata värskeimat teavet nende operatsioonide kohta.

Loe lähemalt
COVID-19
EKP meetmed pandeemia majandusmõjude ohjeldamiseks
LÄBIPAISTVUS

Loe lähemalt rahapoliitiliste otsustega seotud kaalutluste kohta

RAHAPOLIITIKAISTUNGITE PROTOKOLLID

EKP avaldab rahapoliitikaistungite protokollid, milles esitatakse kokkuvõte nõukogu istungitel toimunud aruteludest.

Rahapoliitikaistungite protokollid

MAJANDUSÜLEVAADE

Majandusülevaade annab lisateavet majandus-, finants- ja rahapoliitiliste suundumuste kohta, mille alusel tehakse rahapoliitilisi otsuseid.

Loe lähemalt
POLE ASJATUNDJA? TUTVU SUUNAVIITADEGA
LOE LÄHEMALT
Mis on rahapoliitika?

Kõik selle jaotise teemad