content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by
Féach an leagan Béarla den leathanach seo le do thoil chun an t-eolas is déanaí a fháil.

Staitisticí

Tá staitisticí riachtanach chun cinntí feasacha a dhéanamh

Cuidíonn staitisticí fónta airgeadais agus airgeadaíochta linn cinntí feasacha a dhéanamh. Cuireann an Banc Ceannais Eorpach agus na bainc cheannais náisiúnta staitisticí oifigiúla ar fáil maidir le stádas an gheilleagair.

Cuidíonn na staitisticí sin le gach gné d’obair an Bhainc Ceannais Eorpaigh, lena n-áirítear beartas airgeadaíochta, cobhsaíocht airgeadais agus maoirseacht baincéireachta.

Tábhacht na staitisticí

LÉARGAS AR FHÍRICÍ

€329 mbilliún

Laghdú ar shócmhainní foriomlána cuideachtaí árachais sa limistéar euro

Tháinig laghdú €329 mbilliún (3.7%) ar luach foriomlán na sócmhainní atá ag cuideachtaí árachais sa limistéar euro sa chéad ráithe de 2022. Is é sin an laghdú ráithiúil is mó a bhí ann ó thús na bliana 2022. Laghdú ar luach sealúchas bannaí ba chúis leis den chuid is mó.

Preasráiteas

Brabhsáil agus íoslódáil staitisticí ón mBanc Ceannais Eorpach

Tá staitisticí uile an Bhainc Ceannais Eorpaigh ar fáil saor in aisce ónár seirbhís seachadta sonraí ar líne.

Stór Sonraí Staitistiúla

Forbairtí airgeadaíochta sa limistéar euro

Féach ar na rátaí fáis is déanaí ar iasachtaí do theaghlaigh agus do ghnólachtaí, agus staidrimh faoina thapúla atá an soláthar airgid ag méadú.

Staitisticí maidir le forbairtí airgeadaíochta

Rialachas staitisticí agus creat cáilíochta

Cuireann bainc cheannais náisiúnta Eorpacha béim mhór ar an tábhacht a bhaineann le staitisticí ar ardchaighdeán a chur ar fáil. Tá siad tiomnaithe don dea-rialachas, tá ardchaighdeáin cháilíochta acu agus ráthaíonn siad rúndacht na faisnéise.

Creat rialachais agus cáilíochta

Staitisticí maidir le cistí infheistíochta

Léigh na staitisticí is déanaí maidir le méid na scaireanna nó na n-aonad fós amuigh a d’eisigh cistí infheistíochta, cistí arna dtrádáil ar an malartán agus cistí margaidh airgid sa limistéar euro.

Staitisticí maidir le cistí infheistíochta

Féach ar staitisticí faoi limistéar an euro

Caith súil ar na léirshamhluithe agus cuir staitisticí ó limistéar an euro agus staitisticí náisiúnta i gcomparáid ar an suíomh gréasáin “Staitisticí an Limistéir Euro”. Ar an suíomh sin gheobhaidh tú eochairshonraí eacnamaíocha i bhformáid shothuigthe.

Tá na staitisticí ar fáil i dteangacha uile an Aontais Eorpaigh agus is éasca iad a neadú i meáin dhigiteacha.

www.euro-area-statistics.org
SRAITH PÁIPÉAR STAITISTICÍ BCE: LÉARGAS AR STAITISTICÍ
Is bealach atá sa tSraith Páipéar Staitisticí (SPS) do staitisteoirí agus do dhaoine gairmiúla eile chun obair nuálaíoch a fhoilsiú ar staitisticí a bhfuil suim ag bainc cheannais iontu.

Iarr faisnéis staidrimh ar an mBanc Ceannais Eorpach

An bhfuil staitisticí ar leith uait ón mBanc Ceannais Eorpach? Tá polasaí saor-rochtana agus saor-athúsáide againn do na staitisticí a fhoilsímid go poiblí. Seol iarraidh chugainn agus sonraigh na staitisticí a bhfuil suim agat iontu agus tiocfaimid ar ais chugat a luaithe is féidir.

Gach leathanach sa rannóg seo