Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

5. juuli 2024
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 757 478 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 510 177 −50
  2.1 Nõuded IMFi vastu 232 350 −32
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 277 827 −18
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 15 007 877
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 893 −136
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 893 −136
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 90 600 −4 388
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 6 704 −4 374
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 83 845 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 51 −14
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 28 378 −4 135
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 707 132 −7 602
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 489 036 −6 990
  7.2 Muud väärtpaberid 218 096 −612
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 832 0
9 Muud varad 351 201 −8 870
Varad kokku 6 497 699 −24 304
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 562 170 2 256
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 255 161 17 675
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 160 841 −9 331
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 094 320 27 005
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 33 697 −2 437
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 193 319 −11 818
  5.1 Valitsussektor 115 894 −9 845
  5.2 Muud kohustused 77 426 −1 973
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 200 843 −20 994
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 15 821 803
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 709 366
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 709 366
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 178 966 0
10 Muud kohustused 201 922 −10 153
11 Ümberhindluskontod 750 441 0
12 Kapital ja reservid 99 650 −2
Kohustused kokku 6 497 699 −24 304
Annexes
9 July 2024