content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

26.6.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 509 811 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 361 047 −231
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 85 068 16
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 275 979 −247
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 50 664 −13 127
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 344 752
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 344 752
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 590 116 563 864
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 670 199
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 589 439 563 658
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 7 7
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 39 341 4 448
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 3 365 143 39 269
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 3 162 462 39 260
  7.2 Muut arvopaperit 202 680 9
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 322 0
9 Muut saamiset 283 355 4 790
Vastaavaa yhteensä 6 236 143 599 765
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 363 162 2 497
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 830 220 576 871
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 2 531 023 545 321
  2.2 Talletusmahdollisuus 299 197 31 550
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 7 854 691
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 828 263 29 048
  5.1 Julkisyhteisöt 699 318 30 455
  5.2 Muut 128 945 −1 407
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 238 078 −12 962
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 392 −394
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 137 36
  8.1 Talletukset ja muut velat 8 137 36
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 945 0
10 Muut velat 278 935 3 782
11 Arvonmuutostilit 507 111 0
12 Pääoma ja rahastot 109 047 197
Vastattavaa yhteensä 6 236 143 599 765
30 June 2020
Commentary