content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

26. lipnja 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 509 811 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 361 047 −231
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 85 068 16
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 275 979 −247
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 50 664 −13 127
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 13 344 752
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 13 344 752
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 590 116 563 864
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 670 199
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 589 439 563 658
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 7 7
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 39 341 4 448
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 3 365 143 39 269
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 3 162 462 39 260
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 202 680 9
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 322 0
9 Ostala imovina 283 355 4 790
Ukupno imovina 6 236 143 599 765
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 363 162 2 497
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 830 220 576 871
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 2 531 023 545 321
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 299 197 31 550
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 7 854 691
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 828 263 29 048
  5.1 Opća država 699 318 30 455
  5.2 Ostale obveze 128 945 −1 407
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 238 078 −12 962
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 392 −394
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 8 137 36
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 8 137 36
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 945 0
10 Ostale obveze 278 935 3 782
11 Računi revalorizacije 507 111 0
12 Kapital i pričuve 109 047 197
Ukupno obveze 6 236 143 599 765
30 June 2020
Commentary