Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
Piero Cipollone
Member of the ECB's Executive Board
  • ECB BLOGS

Saglabāt maksāšanas līdzekļa izvēles brīvību

2024. gada 25. jūnijs

Pjēro Čipollone

Digitālais euro apvienotu digitālo maksājumu ērtības ar skaidrajai naudai raksturīgām iezīmēm. ECB Valdes loceklis Pjēro Čipollone (Piero Cipollone) skaidro, kā digitālais euro uzlabotu eiropiešu izvēles brīvību, lemjot par maksāšanas veidu.

Brīvība ir Eiropas Savienības principu pamatā. Ikviens ES pilsonis var brīvi dzīvot, strādāt, studēt un veikt uzņēmējdarbību jebkurā ES dalībvalstī.

Euro ir būtiska loma, lai to nodrošinātu. Mēs to varam izmantot, lai pirktu vai pārdotu preces un pakalpojumus visā eurozonā.

Eiropas Centrālajai bankai (ECB), kas gādā par euro banknotēm, ir būtiska loma šo brīvību nodrošināšanā. Vairums eiropiešu vēlas iespēju izmantot skaidro naudu kā maksāšanas līdzekli un daudzi uzskata, ka tā ir būtiska viņu brīvībai – skaidrā nauda ir viegli pieejama, tā ir iekļaujoša, plaši pieņemta visā eurozonā un nodrošina visaugstāko privātuma līmeni.

Taču mums vēl nav skaidras naudas ekvivalenta digitālo maksājumu veikšanai. Tas ierobežo mūsu brīvību laikmetā, kad digitalizācijas tempi arvien pieaug.

Dažkārt varam izmantot atsevišķās valstīs piedāvātās izvēles iespējas, piemēram, bankas kartes vai digitālos makus, lai veiktu elektroniskos maksājumus veikalos. Taču lielākajā daļā eurozonas valstu šādi vietējie risinājumi nepastāv. Un pat tad, ja tādi ir pieejami, tos bieži nevar izmantot, iepērkoties internetā, kopā ar draugiem apmaksājot rēķinus vai ceļojot eurozonas valstīs. Tādējādi esam spiesti paļauties uz maksājumu kartēm un elektronisko maksājumu risinājumiem, kuru emitenti neatrodas Eiropā (un pat šie risinājumi ne vienmēr tiek pieņemti), un izmantot vairākas maksāšanas metodes.

Lai novērstu šos trūkumus, ECB izstrādā digitālo euro. Mēs joprojām esam pilnībā apņēmušies nodrošināt skaidro naudu, bet vēlamies piedāvāt tās priekšrocības arī digitālajā pasaulē. Digitālais euro sniegtu patērētājiem vēl vienu maksāšanas iespēju, kas papildinātu skaidro naudu. Viņi paši varētu izlemt, vai to izmantot vai nē.

Digitālais euro apvienotu digitālo maksājumu ērtības ar skaidrajai naudai raksturīgām iezīmēm. Veicot digitālos maksājumus veikalos, e-komercijas interneta vietnēs vai starp personām, eiropieši varētu brīvi izmantot vienotu valsts nodrošinātu maksāšanas līdzekli, kas būtu pieņemts visā eurozonā līdzīgi kā banknotes. To varētu izmantot arī bezsaistē, padarot iespējamus darījumus pat ierobežota tīkla pārklājuma vai elektroenerģijas piegādes traucējumu gadījumā.

Digitālais euro eurozonas uzņēmumiem atvieglotu digitālo maksājumu risinājumu piedāvāšanu visā Eiropā. Tas stiprinātu konkurenci tirgū, kurā pašlaik dominē daži tirgus dalībnieki no reģioniem ārpus Eiropas, tādējādi samazinot izmaksas tirgotājiem un patērētājiem. Un tas uzlabotu Eiropas stratēģisko autonomiju un noturību. Pasaulē, kurā valda arvien lielāka sašķeltība un kurā dominē lielie tehnoloģiju uzņēmumi, mēs esam atbildīgi par to, lai eiropieši vienmēr spētu efektīvi veikt cenas ziņā pieejamus un drošus maksājumus.

Digitālais euro piedāvātu lielāku privātumu, nekā to parasti nodrošina esošie komerciālie risinājumi. Runājot par bezsaistes maksājumiem, piekļuve darījumu datiem būtu vienīgi maksātājam un maksājuma saņēmējam. Tiešsaistes maksājumiem mēs izmantotu jaunākās privātuma aizsardzības tehnoloģijas. Visi dati būtu pseidonimizēti un tiktu glabāti ES jurisdikcijā, tādējādi nodrošinot tiem augstākos privātuma standartus pasaulē. Mūsu atbilstību datu aizsardzības noteikumiem uzraudzītu neatkarīgas datu aizsardzības iestādes.

Digitālais euro, kura pamatfunkcijas būtu pieejamas bez maksas, neatstātu novārtā nevienu, t. sk. personas ar zemām digitālajām un finanšu prasmēm un mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas. Ikviens varētu izmantot lietotni, lai varētu piekļūt iekļaujošam un pieejamam maksāšanas līdzeklim.

Digitālais euro nebūtu tikai maksāšanas līdzeklis – tas tuvinātu eiropiešus pasaulē, ko arvien vairāk ietekmē digitalizācija un nestabilitāte. Tas atvieglotu mūsu dzīvi, vienlaikus saglabājot mūsu izvēles brīvību.

Pirms gada Eiropas Komisija nāca klajā ar vienotās valūtas paketi, lai aizsargātu skaidrās naudas maksājumus visā eurozonā un izveidotu sistēmu iespējamai digitālā euro emisijai, kas tiks apsvērta tikai pēc tam, kad Eiropas likumdevēji būs pieņēmuši šo regulējumu. Mēs atzinīgi vērtējam notiekošās demokrātiskās debates un turpināsim sadarboties ar visām ieinteresētajām personām.

Pasaulei ap mums mainoties un pieaugot ģeopolitiskajiem riskiem, mums jāuztur darba temps. Kopā mēs varam nodrošināt, ka mūsu vienotā valūta – euro – ir gatavs digitālajam laikmetam un turpina atbalstīt eiropiešiem tik būtiskās brīvības.

Šis bloga ieraksts publicēts kā viedokļraksts visu eurozonas valstu plašsaziņas līdzekļu kanālos.

Iepazīstieties ar ECB blogu un pierakstieties uz turpmākiem bloga ierakstiem.