Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
Piero Cipollone
Member of the ECB's Executive Board
  • EKP BLOGI

Säilitame vabaduse makseviisi valikul

25. juuni 2024

Piero Cipollone

Digitaalne euro ühendaks endas digimaksete mugavuse ja sularahalaadsed omadused. EKP juhatuse liige Piero Cipollone selgitab, kuidas digieuro suurendaks eurooplaste vabadust makseviisi valikul.

Vabadus on Euroopa Liidu üks keskseid põhimõtteid. Kõigil ELi kodanikel on vabadus elada, töötada, õppida ja tegeleda ettevõtlusega mis tahes ELi liikmesriigis.

Eurol on sealjuures otsustav roll. Saame seda kasutada kaupade ja teenuste ostmiseks või müümiseks kogu euroalal.

Europangatähtede emiteerijana on Euroopa Keskpangal (EKP) väga tähtis osa nende vabaduste kaitsmisel. Enamik eurooplasi soovib, et sularaha oleks üks maksevõimalusi. Paljude jaoks on sularaha oluline nende vabaduse tagamisel: see on hõlpsalt kättesaadav, kaasav, laialdaselt aktsepteeritav kogu euroalal ja pakub kõrgeimat privaatsust.

Samal ajal ei ole meil veel sularahaga samaväärset digimaksete lahendust ning see piirab meie vabadust üha digitaalsemaks muutuvas maailmas.

Mõnikord saab kauplustes elektrooniliste maksete tegemiseks kasutada pangakaardi või digirahakotiga samaväärseid riigisiseseid lahendusi. Enamikus euroala riikides aga neid ei ole. Ja isegi kui need on kasutusele võetud, ei toimi need sageli veebiostude tegemisel, arvete jagamisel inimeste vahel või reisimisel euroala riikides. See sunnib meid toetuma Euroopa-välistele kaardisüsteemidele või elektroonilistele makselahendustele (kuigi ka neid alati ei aktsepteerita) ning kasutama erinevaid makseviise.

Nende puuduste kõrvaldamiseks töötab EKP välja digitaalset eurot. Soovime jätkuvalt säilitada sularaha rolli, kandes samal ajal selle eelised üle digimaailma. Digieuro annaks tarbijatele sularaha kõrval täiendava maksevõimaluse. Tarbijad saaksid ise otsustada, kas nad soovivad seda kasutada.

Digitaalne euro ühendaks endas digimaksete mugavuse ja sularahalaadsed omadused. Samamoodi kui pangatähed annaks see eurooplastele vabaduse kasutada kauplustes, e-kaubanduses või isikutevaheliste digimaksete tegemisel kogu euroalal aktsepteeritavat ühtset avaliku sektori maksevahendit. Seda saaks kasutada ka võrguväliselt, võimaldades tehinguid teha isegi piiratud võrguühenduse puhul või elektrikatkestuse korral.

Digieuro lihtsustaks euroala ettevõtete jaoks üleeuroopaliste digitaalsete makselahenduste pakkumist. See tugevdaks konkurentsi turul, kus praegu domineerivad üksikud Euroopa-välised ettevõtted, ning vähendaks seeläbi kauplejate ja tarbijate kulusid. Samuti toetaks see Euroopa strateegilist autonoomiat ja vastupanuvõimet. Üha enam killustunud maailmas, kus valitsevad suured tehnoloogiaettevõtted, on meie kohustus tagada, et eurooplased saaksid alati tõhusalt teha taskukohaseid ja turvalisi makseid.

Digitaalne euro pakuks suuremat privaatsust kui olemasolevad kommertslahendused tavapäraselt. Võrguväliste maksete tegemisel oleksid tehinguandmed kättesaadavad ainult maksjale ja makse saajale. Internetimaksete puhul kasutame privaatsust suurendavaid uusimaid tehnoloogiaid. Kõik andmed pseudonüümitakse ja neid säilitatakse ELi jurisdiktsioonis, seega kohaldatakse nende suhtes rangeimaid isikuandmete kaitse põhimõtteid maailmas. Andmekaitse-eeskirjade järgimise üle teevad järelevalvet sõltumatud andmekaitseasutused.

Digieuro põhifunktsioonide kasutamine oleks tasuta, seega oleksid kaasatud ka väheste digi- ja finantsoskustega elanikud ning haavatavad rühmad. Spetsiaalne rakendus pakuks kõigile kaasavat ja kättesaadavat maksevahendit.

Lisaks täiendava maksevõimaluse pakkumisele on digieurol ka eurooplasi ühendav roll aina digitaalsemas ja ebastabiilsemas keskkonnas. See hõlbustaks igapäevaelu, säilitades samal ajal meie valikuvabaduse.

Aasta tagasi esitas Euroopa Komisjon ühisraha paketi eesmärgiga kaitsta sularahamakseid kogu euroalal ja luua raamistik digitaalse euro võimalikuks kasutuselevõtuks. Viimast kaalutakse alles pärast seda, kui Euroopa Liidu seadusandjad on selle raamistiku vastu võtnud. Tunneme heameelt käimasoleva demokraatlikku arutelu üle ja jätkame koostööd kõigi sidusrühmadega.

Pidevate muutuste ja süvenevate geopoliitiliste riskide keskkonnas peame suundumustega sammu pidama. Üheskoos saame tagada, et meie ühisraha euro on digiajastuks valmis ja toetab jätkuvalt eurooplaste jaoks olulisi vabadusi.

Blogiartikkel on avaldatud arvamusloona euroala riikide meediakanalites.

Tutvu EKP blogiga ja telli blogiartiklid oma postkasti.