Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

10.11.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 613 301 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 506 206 −161
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 234 256 21
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 271 950 −182
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 14 539 903
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 152 344
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 152 344
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 502 681 −1 277
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 6 850 −1 277
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 495 831 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 25 823 37
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 922 159 −3 141
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 721 702 −2 880
  7.2 Muut arvopaperit 200 458 −261
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 985 0
9 Muut saamiset 378 019 543
Vastaavaa yhteensä 6 998 866 −2 752
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 550 034 −3 148
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 715 807 −597
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 154 902 −12 223
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 560 877 11 625
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 27 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 37 821 255
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 284 921 3 520
  5.1 Julkisyhteisöt 206 141 5 627
  5.2 Muut 78 779 −2 108
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 228 199 1 733
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 16 067 483
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 163 270
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 163 270
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 180 715 0
10 Muut velat 256 713 −5 269
11 Arvonmuutostilit 604 185 0
12 Pääoma ja rahastot 120 242 0
Vastattavaa yhteensä 6 998 866 −2 752
Annexes
14 November 2023